Til hovedsiden


 


Brukte Dyptrekkere


Siden inneholder brukte og overhalte dyptrekkere samt eventuelle brukte formatverktøy.

Flere opplsyninger,foto eller begge deler?
Ring 90113130 eller send mail!
kjell@kmmaskin,no
Multivac R 530. Fleks. film
350mm. 01
Multivac R 530 Stiv film
590/260mm. 03
Multivac R 7000 Fleks. film
420mm. 04
Multivac R 5200 Fleks. film
420/380mm. 05
Multivac R 5200 Stiv film
460mm. 06
Multivac R 5100 Fleks. film
420mm. Uten verktøy. 07
Multivac M 855 Fleks. film
320/180mm. 09
Multivac M 850 Fleks. film
320mm. 10
Triomat 3000 Fleks. film
430/250mm. 11
Tiromat 3000 Fleks. film
325mm. 12
Tiromat Fleks. film
430/600mm. 15
Tiropac 1000 Fleks. film
320/195mm. 16
Dixie Modular Stiv film
620/360mm. 13
Ulma TF Optima Stiv film
320mm. 14
Illig RV 53 Stiv film
540mm ( 1000 micron). 17Et parti Under og overbane til dyptrekker

422/405mm.

Nordson 222/212 - 220/120 micron

for salg!
Du kan ringe meg på 90113130
eller sende mail for å få mer informasjon / foto!

kjell@kmmaskin.no